0903.111.903 - 0903.122.903

AlohaEducation79@gmail.com

SỨ MỆNH CỦA "ALOHA EDUCATION"

  • "Loài Người sống trong sự miên man và khổ hạnh. Hết chạy theo ý nghĩ này, đến việc chạy theo ý nghĩ khác. Miên man đến Bất Tận. Từ đó tạo ra các từ trường nặng nề và thô trược. Tạo ra sự khổ hạnh của loài người. Đó là Sự Thật đời đời kiếp kiếp không bao giờ thay đổi. Làm cho loài người thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man do chính mình tạo ra. Tách mình ra khỏi nó. Chứng kiến sự vận hành & vượt ra ngoài tất cả. Làm cho loài người quay về tự An Lạc vốn có tự nhiên của chính mình."

  • Đó là lý do tại sao Aloha Tuấn tôi, quyết định thành lập Aloha Education. Tổ chức giáo dục, huấn luyện TÂM LINH. Làm cho con người vượt ra ngoài mọi ý nghĩ đang hiện hữu. Và đồng nhất thể với sự Cực An, Cực Lạc nguyên thuỷ vốn có của chính mình! Đó chính là Sứ mệnh của Aloha Education!